Categorie: Subsidies

Premie inbraakbeveiliging

Stad Dendermonde biedt premies aan voor
inbraakbeveiliging

De stad Dendermonde wil haar inwoners die willen investeren in een fysieke woonbeveiliging van hun woning een financieel duwtje in de rug geven door hen een premie toe te kennen.

Wie kan deze premie aanvragen?

  • Eigenaars of huurders van een private woning of appartement op het grondgebied van Dendermonde. Nieuwbouw komt niet voor deze premie in aanmerking.
  • Personen van wie het maximum netto belastbaar inkomen (van 2 jaar voor de aanvraagdatum) niet meer bedraagt dan 29.747 EUR, vermeerderd met 992 EUR per persoon ten laste.
  • Personen van wie de woning een kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) heeft van ten hoogste 1.116 EUR.

Er kan slechts éénmaal per woning een premie worden toegekend.

 Lees meer