Inbraakgolf

De aanhoudende inbraakgolf die, vooral in de periode mei en juni, in Affligem, Liedekerke en Ternat woedde, kost de politiezone Tarl 25.000 euro aan extra patrouilles. Dat blijkt uit de budgetwijziging die de politieraad van de zone Tarl zopas goedkeurde.

Om de inbraakgolf het hoofd te bieden verkreeg korpschef Eric Uyttersprot van het politiecollege toen een extra budget voor bijkomende nachtelijke patrouilles. Op sommige dagen werden tot twintig inbraken en inbraakpogingen geteld, vooral langs de spoorlijn 50. De inbraakgolf verplaatste zich vanaf juli naar de regio Asse.

Lees het artikel op nieuwsblad.be