Particulieren besparen 750 euro

U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

Veel gestelde vragen

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Het is een fiscale maatregel. U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2014 – inkomsten 2013 – bedraagt € 750.

Hoe gebeurt de belastingaangifte?

Investeringen die u laat uitvoeren in 2013 en die u betaalt in 2013, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2014.

Welke investeringen komen in aanmerking?

INBRAAK

 • Specifiek inbraakwerend glas;
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad

 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten

Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30 %.

 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

BRAND

 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

Opgelet: Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft. De maatregel geldt voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2011, dus met terugwerkende kracht. Een beroep doen op een aannemer is nu dus geen voorwaarde meer om recht te hebben op de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging van uw woning. De werken moeten wel nog altijd uitgevoerd worden door een aannemer.

Wat zijn de verplichtingen van de aannemer?

 • Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd.
 • Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?

De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

 • de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven.
 • het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden.)

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:

 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen.
 • energiebesparende investeringen.
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden.
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)

Meer info op volgende websites:

Download