Premie inbraakbeveiliging

Stad Dendermonde biedt premies aan voor
inbraakbeveiliging

De stad Dendermonde wil haar inwoners die willen investeren in een fysieke woonbeveiliging van hun woning een financieel duwtje in de rug geven door hen een premie toe te kennen.

Wie kan deze premie aanvragen?

  • Eigenaars of huurders van een private woning of appartement op het grondgebied van Dendermonde. Nieuwbouw komt niet voor deze premie in aanmerking.
  • Personen van wie het maximum netto belastbaar inkomen (van 2 jaar voor de aanvraagdatum) niet meer bedraagt dan 29.747 EUR, vermeerderd met 992 EUR per persoon ten laste.
  • Personen van wie de woning een kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) heeft van ten hoogste 1.116 EUR.

Er kan slechts éénmaal per woning een premie worden toegekend.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt 50% van de aankoop- en/of installatiekosten (BTW inbegrepen), met een maximum van 496 EUR per woning.

De kostprijs van de aankoop- en/of installatiekosten moet tenminste 99 EUR bedragen en de genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op inbraak verkleinen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

  • Alle mechanische inbraakwerende maatregelen zoals veiligheidscilinders, opzetsloten, rolluikbeveiliging, veiligheidsglas, enz.
  • Ook de installatie van veiligheidsverlichting (permanent brandende verlichting of schrikverlichting) is toegelaten.
  • Met uitzondering van video-parlofonie wordt de premie niet toegekend voor alarmsystemen of andere elektronische systemen.
  • Alle gevelopeningen (deuren, ramen, koepels, garages, …) die rechtstreeks toegang verschaffen tot de woning moeten in dezelfde mate beveiligd worden.

Aanvraagprocedure

De aanvraagformulieren zijn te bekomen op de Stedelijke sociale dienst.
De premieaanvraag moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.
De sociale dienst voert een administratieve controle uit van alle bewijsstukken (inkomen, K.I.).

Voorafgaand aan de aankoop en/of de installatie van de beveiligings-maatregelen is het advies van de techno-preventieve adviseur verplicht.

Ten laatste 9 maanden na de aanvraag dient de aanvrager de originele facturen te bezorgen aan de stedelijke sociale dienst.

Preventiedienst Dendermonde